Categories
Uncategorized

Porządki okresowe gruntowne

Przy gruntownych porządkach okresowych uwzględniamy takie czynności, które są wykonywane raz w roku lub raz na kilka lat. Czynności te wymagają starannego przygotowania najprzód wszystkich potrzebnych materiałów i narzędzi pracy, aby w trakcie ich wykonywania nie zabrakło nam czegoś, co zmusiłoby nas do przerwania rozpoczętej pracy.

Co pewien czas należy odnowić ściany, które pomimo odkurzania łatwo się brudzą. Sposoby odnawiania są różne. W większości spotyka się na wsi ściany bielone kredą, wapnem lub białą gliną. Bielenie wapnem, jeżeli uprzednio ściany były bielone kredą lub odwrotnie, daje złe wyniki.

Używanie do bielenia wapna świeżo gaszonego jest bardzo wskazane dla wytępienia pluskiew, karaluchów, prusaków itp. oraz usunięcia zarazków.

Przed bieleniem wynosi się lub okrywa sprzęty, odkurza się ściany i otwiera okna. Podłogę należy posypać trocinami lub wysłać słomą.

Odnawianie ścian powinno się przeprowadzać wiosną lub jesienią. Bardzo zabrudzone ściany należy przed bieleniem zeskrobać za pomocą metalowej łopatki. Połysk na sufitach i ścianach bielonych wapnem uzyskuje się przez dokładne i mocne wcieranie wapna gęstym włosianym pędzlem.

Malowanie drzwi i okien

Malowanie drzwi i okien farbą olejną ma na celu uzyskanie estetycznego wyglądu mieszkania i zabezpieczenia drzewa przed wilgocią, szczególnie w oknach. Ponadto malowanie drzwi i okna łatwiejsze są do utrzymania w czystości.

Malowanie drzwi i okien po praz pierwszy jest kosztowne dlatego, że musimy zużyć więcej farby dla uzyskania gładkiej, białej powierzchni. Przemalowanie w celu odświeżenia już malowanych drzwi i okna dokładnie umyć. Surowe drzwi i okna po umyciu zaciągamy pokostem dla nasączenia drzewa, przez co przy malowaniu zużywamy mniej farby. Po wyschnięciu pokostu malujemy pierwszy raz farbą olejną, którą najwygodniej nabyć w sklepie.

Leave a Reply